Ikaros Roč. 7, č. 7 (2003)

Rozhovor

Inspirující pohledy na průzkumy uživatelů a jejich práce s informacemi

Informační politika

Ministerstvo informatiky zajistí bezplatné připojení knihoven k Internetu

Informační technologie a elektronická komunikace

Informačné správanie a digitálne knižnice

Odborné vzdělávání

Knihovnické školství ve století 21
Učené hádání naznačilo základní problémy profese a oborového vzdělávání

Český Fénix

Srpnová povodeň 2002 a Knihovna Filozofického ústavu Akademie věd České republiky

Nad webovými stránkami knihoven

V královéhradecké knihovně

Recenze

Nahlédnutí do digitálního prostředí regulovaného licencemi

Zprávy, reportáže a glosy [1]

32. výroční konference LIBER
CASLIN 2003: Zvládání krizí a jejich následků
Jak být dobrým manažerem?
Prehľad činnosti lekárskych knižníc SR za rok 2002
Sláva moravským knihovnám
Služeb REIS před referendem o vstupu ČR do EU nejčastěji využívali studenti a senioři
Zahraniční odborné akce v červenci 2003
Zpráva ze 13. ročníku akvizičního semináře

automaticky generované reklamy