Ikaros Roč. 7, č. 1 (2003)

Editorial

Ikaros také vstal z popela

Informační technologie a elektronická komunikace

IDA (Interchange of Data between Administrations)

Informační zdroje, služby, aplikace

Je reálné zpracovat kooperativní bibliografii diplomových prací českých vysokých škol 2. poloviny 20. století?
Koordinační porada k problematice meziknihovních služeb
Moderní metody vyhledávání dokumentů v rozsáhlých plnotextových databázích : příklad vektorového modelu
Ptejte se své knihovny!
The Musica 99: International Database of Choral Repertoire

Knihovny v Síti

CASLIN - Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu
Průzkum využití Souborného katalogu UK knihovníky a informačními pracovníky Univerzity Karlovy v Praze

Nad webovými stránkami knihoven

V českodubské knihovně

Recenze

Komunikologie a posthistorie

Zprávy, reportáže a glosy [1]

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2002
Český překlad studie Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)
Evidované knihovny ke konci roku 2002
Jak besedovat s mladými o dobrovolnictví a dárcovství?
Současný stav v oblasti nabídkové povinnosti neperiodických publikací

automaticky generované reklamy