Ikaros Roč. 5, č. 3 (2001)

Editorial

Virtuální silvestrovskou nocí

Rozhovor

Bavím se dobře!

Informační politika

Právní ochrana databází v novém autorském zákoně
Program Culture 2000 podporuje evropskou kulturu

Právo v informační společnosti

Nový autorský zákon s ohledem na díla vyjádřená v elektronické podobě

Elektronické publikování

Vyhledávací služba Google začala indexovat soubory PDF

Odborné vzdělávání

E-learning pro všechny
Rozvoj lidských zdrojů ve vztahu k novým technologií a elektronickým médiím

Digitalizace a digitální knihovny

Počátky elektronicko-digitálního prostředí

Medicína a informace

E-prints v medicíně

Veřejné knihovny a elektronické zdroje

Elektronické zdroje: Kdy a jak?

Kyberfeministické okénko

Máme volné ruce?

Zprávy, reportáže a glosy [1]

Library of Congress v čele bohatě dotovaného programu na archivaci a zpřístupnění digitálních dokumentů
Od rodných čísel k popelářům aneb Zamyšlení nad sčítáním

automaticky generované reklamy