Ikaros Roč. 13, č. 6 (2009)

Editorial

Kdo je nejvýznamnější tváří českého internetu?

Rozhovor

Informační technologie očima Andyho Mulhollanda
O Konvergenci, společenské síti v nových médiích

Informační technologie a elektronická komunikace

Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU

Informační zdroje, služby, aplikace

SFX a nestandardní platformy

Recenze

Bílá kniha OECD: Potřebujeme publikační standardy pro datové sady a tabulky

Zprávy, reportáže a glosy [1]

CESNET a květnová mezinárodní setkání
Datové schránky aneb ISDS za dveřmi
Knihovna Jiřího Mahena si připomněla dvě významná výročí
Knihovna Psychologického ústavu Akademie věd ČR
Městská knihovna v Lentvaris
Proč je dobré studovati na knihovníka?
Rodinka v Městské knihovně Chodov
Seminář Elektronické služby knihoven
Seminář Sociologické průzkumy v knihovnách a jejich psychologické aspekty
Stáže, praxe, práce a studenti knihovnických škol
Zápisky ze Světa knihy 2009 (o Evropě skepticky, korektně i ve verších)
Zpráva z květnové exkurze studentů 2. roč. bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK v Praze

automaticky generované reklamy