Ikaros Roč. 13, č. 3 (2009)

Editorial

Hezky (a lépe) česky

Rozhovor

O kyberpsychologii s Alexanderem Voiskounským

Informační věda

Prostředí a projekty podporující dětskou četbu
Výzkum informací veřejného sektoru České republiky

Informační technologie a elektronická komunikace

Detekce plagiátorství

Informační zdroje, služby, aplikace

Europeana: online přístup k evropskému kulturnímu a historickému dědictví
Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení
MUFIN: buďte v obraze!
Nová statistická evidence v nejpočetnější „síti“ knihoven ČR
Projekt MESUR - využití uživatelských dat k hodnocení vědecké komunikace
Slovníková část Internetové jazykové příručky
Terminologická databáze pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009

Informační gramotnost

Nový portál na podporu informační gramotnosti Infogram

Recenze

Rychločtení, rychlostudium, info management
Senioři vítáni : sborník případových studií

Zprávy, reportáže a glosy [1]

Ars Electronica – na návštěvě v Rakousku
Kniha ve 21. století 2009
Nové knihovny v Záhřebu
Safer Internet Day a konference Evropské komise
Vzdávám hold mistru Kaplickému

automaticky generované reklamy