Ikaros Roč. 12, č. 5/2 (2008)

Měnící se požadavky na výuku a vědomosti (workshop)

Měnící se požadavky na výuku a vědomosti pro odborné vzdělávání (Ralph Catts)

Sdílení bibliografických údajů (workshop)

Sdílení bibliografických údajů: šance nebo risk pro knihovníky v éře Web 2.0? (Patrick Danowski)

Marketing elektronických zdrojů (workshop)

Marketing jako prostředek pro lepší využívání elektronických informačních médií (Zuzana Helinsky)

Zahájení konference

Zahájení konference (Richard Hindls)
Úvodní příspěvek (Vladimír Karen)
Je informační gramotnost již konečně v centru naší pozornosti? (Debbi Boden)
Přijímání informací a utváření znalostí: doporučení pro producenty a uživatele (Ralph Catts)
Tištěný vs. elektronický zdroj - chování studentů v nestabilním informačním prostředí (Sonja Špiranec)

Trendy a novinky ve využívání informací I.

Distribuce elektronických dokumentů: současný stav a trendy (Mohamad Al-Baghdadi)
Hodně online zdrojů za málo peněz! De Gruyter Online - jednotná platforma pro elektronické knihy, časopisy a databáze (M. Näkel)
ProQuest Central - nový zdroj, bez kterého se ve výzkumu neobejdete (David Lawson)
Služby na oznamování novinek vracejí moc do rukou uživatele (Aaron Maierhofer)
Springer E-Books - charakteristika produktu, přehled o cenových modelech a zkušenostech (Focko Robbert van Berckelaer)
Výzvy na trhu s informačními zdroji (Vladimír Karen)

E-zdroje v e-learningu a e-learning v e-zdrojích

Jak postavit e-kurz práce s informacemi (Petra Šedinová)
Rozšíření elektronických zdrojů do vysokoškolských poslucháren (Rick Spiegel)
Výuka práce s elektronickými informačními zdroji v e-learningovém kurzu (Jitka Feberová)
Změny formy informačních zdrojů pro zkušené uživatele ICT (David Ball)

Prezentace posterů

Prezentace posterů (různí autoři)

Trendy a novinky ve využívání informací II.

CABI - znalosti pro život (Krassimira Anguelova)
Elektronické časopisy a knihy pro akademické instituce (Paul Fertl)
Inspec Direct - nová brána k poznání (Sylvia Kolankowska)
Jak získat co nejvíce z databáze SCOPUS pro vědce a knihovníky (Piotr Golkiewicz)
Online zdroje z nabídky Oxford Online (Annika Lindemann)
OvidSP - nová platforma pro precizní vyhledávání (Vincent Maessen)
Služby na zasílání aktuálních informací v akademické sféře. RSS, ticTOCs a Gold Dust (Roddy MacLeod)
Vyhledávací technologie pro online informační zdroje (Pavel Kocourek)

Sdílení a proudění informací ve firemním sektoru

Interakce uživatele s informacemi (Pavel Kocourek)
Interný a externý marketing knihovníka a informačného špecialistu (Anna Diačiková)
Jak zhodnocovat informace v organizaci (Jan Mottl)
Marketing speciálních knihoven a lepší využití elektronických zdrojů (Zuzana Helinsky)
Profesiogram profesionálneho informačného pracovníka (Anežka Compelová)
Virtuální sdílení tacitních znalostí (Ludmila Mládková)

Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje

Hloubková indexace: inovace ve vyhledávání dokumentů pro odbornou veřejnost (Jim McGinty)
Inovativní přístup k řešení informačního zahlcení (Jiří Šmerda)
Jak nalézt a využívat netextové informace pro své prezentace prostřednictvím aplikací Web 2.0 (Patrick Danowski)
Odhalování tematických sociálních sítí s pomocí WWW (Jiří Jelínek)
Pamäťové inštitúcie a ich služby v prostredí Web 2.0 (Nadežda Andrejčíková)
Web 2.0, Search 2.0 - jak se to rýmuje? (Vilém Sklenák)

Evaluace výsledků vědecké práce s pomocí e-zdrojů

Centrální register publikačnej činnosti - CREPČ (Ján Grman)
Hodnocení vědecké činnosti padesát let po vzniku Science Citation Index z pohledu těch, jichž se to týká (Milan Špála)
Hodnotíme vědu profesionálně? (Petr Ráb)
Informační systém výzkumu a vývoje - základní nástroj Rady pro výzkum a vývoj při rozhodování v oblasti VaV (Martin Matějka)
K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat (Jaroslav Šilhánek)
Porovnání informačních zdrojů Web of Science a Scopus (Ivana Kadlecová)
Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV (Leoš Horníček)

Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení

Cesta ke zpřístupnění a archivaci dokumentů (Jan Pokorný)
Česká digitální matematická knihovna (Miroslav Bartošek)
Digitální objekt: skrytý, nechráněný (Stephanie Krueger)
DRAMBORA - nástroj na interní audit digitálních úložišť v nové online verzi a postřehy z provedených auditů (Jan Hutař)
ENRICH - Manuscriptorium v Evropě (Stanislav Psohlavec)
Evropská digitální knihovna a autorské právo (Adéla Faladová)
Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů (Jitka Brandejsová)
Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově (Thomas Wolf-Klostermann)

Provozní aspekty využívání elektronických informačních zdrojů

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT (Ilona Trtíková)
Portál elektronických informačních zdrojů Národní lékařské knihovny (Filip Kříž)
Serials Solution 360 - software to umožní, ale naše knowledgebase zajistí, aby to fungovalo (Nick Phipps)
Statistiky využití z pohledu vydavatele (Jackie Cahoon)
Vytěžte ze svých e-zdrojů maximum (Helle Lauridsen)

Zakončení konference

Závěrečné slovo (Vladimír Karen)

automaticky generované reklamy