Ikaros Roč. 12, č. 1 (2008)

Editorial

Knihovny, vzdělávání a otevřený přístup

Informační technologie a elektronická komunikace

Podstatné faktory a složky v systému Open Access

Informační zdroje, služby, aplikace

Jazykové korpusy
Univerzální digitální knihovna: první milion knih ve fondu

Recenze

Na houpačce nejen s knihovnou
Průzkum kaváren v knihovnách

Zprávy, reportáže a glosy [1]

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007
Elektronické studijní texty ÚISK
Exkurze do knihovny Jabok
Kurz Informační společnost, kvalita veřejných služeb a kvalita života a projekt Platforma i2010
Mezinárodní konference o information a learning commons a posílení jejich role v odborném vzdělávání a učení
Nová knihovna Fakulty informačních technologií VUT v Brně
Zpráva z konference ELPUB 2007
Zpráva z konference Nová paradigma spracovania a využívania informácií

automaticky generované reklamy