Ikaros Roč. 2, č. 4 (1998)

Editorial

Většina poslanců je přes e-mail nedostižná

Informační věda

Čas, entropie a informace ve složitých systémech

Informační technologie a elektronická komunikace

Autorské právo a počítačové programy
Bože, chraň nás před našimi programátory
CD-ROM v síti: včera, dnes a zítra
Digitalizace rukopisů a starých tisků z fondu Národní knihovny ČR
More Ramblings on Ira Magaziner´s Speech
Přežije vaše databáze rok 00?
Způsobí disky Digital Video Express (Divx) konec videopůjčoven?

Informační zdroje, služby, aplikace

Encyclopaedia Britannica - ctihodný informační zdroj v novém hávu

Knihovny v Síti

Zkušenosti Okresní knihovny v Táboře s Internetem

Odborné vzdělávání

Univerzita bez knihovny je jako opevnění beze zbraní

Kyberfeministické okénko

IQ 150 a velký orchestr

Z Ikarových záložek

Ze surfařova bookmarku

Zprávy, reportáže a glosy [1]

Ikaros a Albertina icome Praha si podali ruce
Jak probíhá „Instruktáž pro čtenáře - začátečníky" v Národní knihovně ČR
Lidem závislým na počítačích hrozí, že se promění v želvy

automaticky generované reklamy