Juhás, Michal

Loňský BookFan uspěl. Nyní se hledá další úspěšný projekt...

Dnes by bylo všechno jinak. Vypracovaný podnikatelský záměr, testování modelů, spolehlivé analýzy... bez toho se peníze vydělávat nedají. Byl to ale vůbec hlavní záměr projektu BookFan? „Nikoliv,“ říká Michal Juhás, jeden z autorů projektu české knižní sociální sítě. „Na začátku projektu jsme se zaměřili hlavně na sociální aspekty, chtěli jsme, abychom měli hodně knih a rozvíjeli komunikaci mezi čtenáři, ale po půl roce jsme zjistili, že jen utrácíme vlastní peníze, ale nic moc nevyděláváme. Dnes více plánujeme a přemýšlíme: před zavedením nových sekcí komunikujeme s nakladatelstvími a e-shopy, ptáme se, co potřebují a za co jsou ochotni zaplatit“.

Farkas, Pavel; Juhás, Michal. Loňský BookFan uspěl. Nyní se hledá další úspěšný projekt.... Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7436>. urn:nbn:cz:ik‐007436. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah