Bičák, Matouš

Nová soutěž má mladým lidem přiblížit holokaust a tvorbu mládeže v terezínském ghettu

Terezínské ghetto v historii

Po obsazení Československa nacistickým Německem v březnu 1939 byli ze všech skupin obyvatel nejvíce postiženi Židé. Postupně byl rozšiřován okruh omezení a zákazů, který se na ně vztahoval (konfiskace majetku, zákaz vstupu do plováren, kin a parků, omezení možnosti nakupování, používání veřejné dopravy, zákaz navštěvovat školy s nežidovskými dětmi ad.). Od podzimu 1941 je v pevnostním městě Terezín (ležícím nedaleko Litoměřic) budováno židovské ghetto, do kterého jsou v letech 1942 – 1945 deportovány desítky tisíc Židů z Protektorátu i z jiných částí Evropy. Funkcí ghetta bylo soustředit židovské občany na jednom místě a odtud je postupně dále deportovat do pracovních a hlavně vyhlazovacích koncentračních táborů.

Bičák, Matouš. Nová soutěž má mladým lidem přiblížit holokaust a tvorbu mládeže v terezínském ghettu. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7093>. urn:nbn:cz:ik‐007093. ISSN 1212-5075.

Poselství kluků z ghetta Terezín pokračuje na internetu

Trocha historie

Po obsazení Československa nacistickým Německem v březnu 1939 byli ze všech skupin obyvatel nejvíce postiženi Židé. Postupně byl rozšiřován okruh omezení a zákazů, který se na ně vztahoval (konfiskace majetku, zákaz vstupu do plováren, kin a parků, omezení možnosti nakupování, používání veřejné dopravy, zákaz navštěvovat školy s nežidovskými dětmi ad.). Od podzimu 1941 je v pevnostním městě Terezín (ležícím nedaleko Litoměřic) budováno židovské ghetto, do kterého jsou v letech 1942 – 1945 deportovány desítky tisíc Židů z Protektorátu i z jiných částí Evropy. Funkcí ghetta bylo soustředit židovské občany na jednom místě a odtud je postupně dále deportovat do pracovních a hlavně vyhlazovacích koncentračních táborů.

Bičák, Matouš. Poselství kluků z ghetta Terezín pokračuje na internetu. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6682>. urn:nbn:cz:ik‐006682. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah