Kožuchová, Kristýna

Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2011

4. října 2011 proběhl v Národní technické knihovně 2. ročník semináře "Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2011", který byl realizován v rámci projektu Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2011 s podporou programu Ministerstva kultury Veřejné informační služby knihoven, konkrétně podprogramu Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Seminář byl určen zejména pracovníkům knihoven, informačním specialistům, ale i odborníkům z dalších oblastí. Účastníci semináře měli možnost shlédnout celkem sedm přednášek rozdělených do dvou bloků – dopoledního a odpoledního.

Kožuchová, Kristýna. Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2011. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7235>. urn:nbn:cz:ik‐007235. ISSN 1212-5075.

Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010

5. října 2010 proběhl v Národní technické knihovně (NTK) seminář "Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010", který byl realizován v rámci projektu Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2010 s podporou programu Ministerstva kultury Veřejné informační služby knihoven, konkrétně podprogramu Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Kožuchová, Kristýna. Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6489>. urn:nbn:cz:ik‐006489. ISSN 1212-5075.

Novinky z oblasti Polytematického strukturovaného hesláře

Obr.

Obr. 1: Logo Polytematického strukturovaného hesláře

Kamrádková, Kateřina; Kožuchová, Kristýna; Mynarz, Jindřich. Novinky z oblasti Polytematického strukturovaného hesláře. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5591>. urn:nbn:cz:ik‐005591. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah