Archiv čísel

2012, ročník 16, číslo 6

Editorial

Informační věda

Kotrlová, Jindřiška, Pfeifer, Ivan

Informační technologie a elektronická komunikace

Digitalizace a digitální knihovny

Personália

Recenze

Zprávy, reportáže a glosy

Ovesná, Monika, Rzymanová, Tereza
Banzetová, Jitka, Němcová, Michaela
registration login password