Ikaros Roč. 18, č. 7 (2014)

Editorial

Prázdninový úvodník

Informační zdroje, služby, aplikace

Systém CORE

Výzkumná činnost

Školní čtenářské kluby a jejich efekt v posilování dětských čtenářských návyků a radosti z četby

Personália

Bohumil Boček - čert mezi anděly
Nekrolog Ing. Bohumila Bočka
Vzpomínka na Boba Bočka

Recenze

Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí
Thomas C. Foster: Jak číst romány jako profesor

Zprávy, reportáže a glosy

Exkurze do pobočky Městské knihovny v Praze v Bohnicích
Exkurze do Sedmičky - nově otevřené pobočky MKP
Ohlédnutí za čtenářskými kvízy ve Vědecké knihovně UJEP

automaticky generované reklamy